top of page

Siemens DELTA azio
Swicthes & Socktes
หน้ากากฝา 3 ช่อง / 3 Module cover plate and frame

หน้ากากฝาสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าทำจากโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานและไม่ติดไฟพร้อมด้วยระบบป้องกันรังสียูวี และคุณสมบัติป้องกันฝุ่นพิเศษ  ช่องใส่สกรูซ่อนอยู่ด้านหลัง เพื่อความส