top of page

Siemens DELTA azio Switches & Sockets
เต้ารับโทรทัศน์
Coaxial TV Socket

เต้ารับ Delta azio ทำจากโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานและไม่ติดไฟพร้อมด้วยระบบป้องกันรังสียูวี และคุณสมบัติป้องกันฝุ่นพิเศษ พร้อมกับชิ้นส่วนภายในทำจากโลหะผสมเงิน ให้การใช้งานที่ยาวนานกว่าและให้ความปลอดภัยสูงสุด ดีไซน์ล้ำสมัย สดวกต่อการติดตั้ง
เต้ารับทั้งหมดทำตามข้อกำหนดของ TIS824-2531 (1988) และเป็นมาต