top of page

Siemens DELTA azio Switches & Sockets
เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย
RJ11 Telephone Socket, 4 Pin, Cat 3

เต้ารับ Delta azio ทำจากโพลีคาร์บอเนตที่ทนทานและไม่ติดไฟพร้อมด้วยระบบป้องกันรังสียูวี และคุณสมบัติป้องกันฝุ่นพิเศษ พร้อมกับชิ้นส่วนภายในทำจากโลหะผสมเงิน ให้การใช้งานที่ยาวนานกว่าและให้ความปลอดภัยสูงสุด ดีไซน์